Kulturarv

Kulturlandskabet ændres uafvendeligt og vedvarende i takt med de konstante forandringer, der afspejler vort samfundet løbende transformering og forandringer. Forandringerne træder frem i vore landskaber og føjer hele tiden nye lag til de gamle lag i landskaberne, og afsætter dermed mere eller mindre tydelige spor. Hvis man har interesse og øje for disse kulturminder og arbejder med at aflæse og afkode dem, kan man læse om vores fælles fortid. Tidligere tiders kulturspor giver en historisk oplevelse af og forståelse for ældre tiders samfundsforhold og menneskenes vilkår. Disse vilkår har uomtvisteligt været med til at sætte vores eget liv og livsvilkår i perspektiv.

Bark- og Tjæregryden ved Kvols Brygge

På Fjordruten.dk vil vi præsentere forskellige eksempler på Kulturarvsminder. Vi vil have fokus på minder skabt og brugt af almindelige mennesker, samt skildringer af dagligdagen og de almindelige menneskers virksomhed i landskabet og bo områder.
Nedenfor en foreløbig oplistning af områder vi går i gang med af beskrive og præsentere i nærmeste fremtid.