Hjarbæk Fjord og det omkransende landskab er et enestående smukt og betagende landskab på alle tider af året. Her findes åben fjord med høj himmel og drivende skyer, vige med strandeng, siv områder, marker, skove, klinter og smeltevandskløfter og idylliske å- og bækkeløb.
Et kuperet landskab, der adskillige steder giver enestående udsigtsmuligheder over et af Danmarks smukkeste landskaber.
Man finder mange fredelige og rolige pletter, hvor man kan fordybe sig og falde til ro i balance med naturen.
Området byder desuden på mange små og pitoreske landsby samfund og ladepladser og havne.
Det er et kulturlandskab, som fint afbalanceret afspejler historien og nutiden.

Dette inspirerende og storslåede landskab lukker sig op for besøgende via vandrestier, markveje og småveje – hvor man kan opleve det og selv fornemme dets skønhed.

Nedenfor vil jeg præsentere en række muligheder for at gå eller vandre i området –samt forsøge at supplere med uddybende informationer om hver enkelt tur. Projektet med turene er startet den 1.april 2020 og vil løbende blive opdateret – klik på billederne for forstørrelse.Tur Nr. 1: Tur ud på Kvols Hage
Tur Nr. 2: Tur til Udsigtspunkt Virksundvej 62
Tur Nr.3: Gåtur Gul Rute ved Taarupgaard
Tur Nr. 4: Fra Taarup Præstegård og ud på “Sporet ved Knudby landingsplads”
Tur Nr. 5: “Den gamle rute” ved Knudby og Borup

Tur Nr. 6: Fra Virksund Havn til Tanghuset og Bronzealderhøjene….

Tur Nr. 1: Tur ud på Kvols Hage ( længde 2,3 km )
Turkort – Google Maps

Gåturen fra Kvols Brygge og ud på Kvols Hage giver en fin oplevelse af det gamle, smukke og unikke miljø omkring Bryggen – Ladepladsen ( under fanen kulturarv findes uddybende beskrivelser). Turen ud på Hagen byder på fine udsigter og fjordens varierede landskab og man traver og en fin lille meget ren bæk. Ude på området er der rig lejlighed til at studere fuglelivet og strandengens vegetation, som trives eftersom græsset holdes ned. Yderst på Hagen kan man sætte sig ved bord og bænk og nyde området og evt. medbragt forfriskning. Der er stort set ikke stigninger på turen og den er let tilgængelig – dog kan der enkelte steder være lidt fugtigt – så fodtøj skal kunne klare lidt vand.

Tur Nr. 2: Tur til Udsigtspunkt Virksundvej 62 ( længde 1,45 km )
– (“Blå tur” – Taarupgaard Ruter)
Turkort – Google Maps

Denne tur er min egen daglige tur – hvor jeg får fornemmer årets gang i naturen med fugle, dyr og planter – samt mærker det daglige vejr. Jeg vil anbefale enhver, at gå en daglig tur – det giver godt humør, og som det fremgår er turen ikke mere end knap halvanden km.
På denne tur oplever man skov, marker, fjord og en mangfoldig natur. Skoven er ikke en driftsskov, men en skov der skaber god biodiversitet. Der er mange smukke syn over fjorden – og er man fugle- eller svampe interesseret – er det et spændende område.
Bænken ved udsigtspunktet er en af de bedste steder, at se hele Hjarbæk Fjord og det tilstødende landskab, og man kan låne hynder at sidde på i den monterede kasse ved bænken.
Turen er særdeles kupperet, og er ikke egnet for gangbesværede.

Tur Nr.3: Gåtur Gul Rute ved Taarupgaard (længde 2,1 km)
Turkort – Google Maps

Denne tur går ind gennem porten til Taarupgaard og drejer op mod Taarup Kirke – med gravstedet for forfatteren Leif Esper Andersen – som en periode underviste på Ungdomskostskolen Taarupgaard, og som blandt andet har skrevet “Heksefeber “. Herefter følger stien kirkediget og drejer ned mod de gamle elevfløje – stykket er meget skrånene og overgangen til græsområdet er meget mudret og trappe systemet er defekt og fyldt med vand. Når man har overvundet denne forhindring, går man gennem de tidligere elevfløje på Ungdomskostskolen – det er et trist og trøstesløs syn man møder her, med forfaldne og misligeholdt bygninger og affaldsplads for det nuværende Taarupgaard.
Men efter forfaldet kommer man ind i den gamle skov, som er præget af store og gamle bøgetræer ( Krigsminister Bahnson, som en overgang var beboer på Taarupgaard, havde en del tanker om skovrejsning i området) – nu kan man følge en rimelig sti og nyde synet af de gamle træer og den store biodiversitet – der er god mulighed for at se spætmejser, grønspætte, egern og mange sangere og skoven har mange charmerende forfaldne træer. Enkelte steder kan man også ser spor efter eleverne på Efterskoletiden, som har ridset deres navne i barken på træerne. Der er ikke mange kig på fjorden., men mange fine skovsyn.
Fra skoven kan man dels se det nuværende Taarupgaard – hovedsæde for “Delfi Seafood“, dels den gamle mergelgrav og tidlige skytte træningssted, og længere fremme møder man de frastykkede parceller til “sommerhuse”, som en trængt godsbesidder måtte afstå for at få økonomien til at hænge sammen. Turen kræver, at man er godt gående, der er en del vanskeligt passerbare steder og området er meget kuperet.

Tur Nr. 4: Fra Taarup Præstegård og ud på “Sporet ved Knudby landingsplads”
Turkort – Google Maps Spor i landskabet -Knudby

Denne tur starter ved den nuværende præstegård i Taaurp – Virksundvej 90 – hvor der er et lille parkeringsområde. Herefter går man ned ad Fjordvej mod Knudby Landingsplads. Her kommer man forbi den gamle præstegård Dalsgård – som blev præstegård i 1422 under Taarupgaard. Adskillige præster har arbejdet herfra, men særlig præsten Peder Lorents Jenssøn Nørholm (1725 – 1744) gjorde sig bemærket ved sin drikfældighed, heftige temprement, ugudelige og voldelige adfærd. Dette i en sådan grad at han blev suspenderet og sendt i tugthus- se mere..
Eftersom turen er rigtig fint beskrevet i folderen “Sporet ved Knudby Landingsplads” og på “Spor i landskabets webside” – vil jeg ikke skrive mere her, men opfordre til gå den fine tur og nyde det meget varierede landskab, den smukke natur og landingspladsen med aktivt fiskeri og gode opholdsfaciliteter samt udgangspunkt og naust for Hjarbæk Havkajak klub.

Tur Nr. 5: “Den gamle rute” ved Knudby og Borup – 3,6 km.
Turkort – Google Maps eller en variant af turen Turkort – Wikiloc
Taarup Borgerforening og Forsamlingshus’s folder

En gåtur, hvor man starter ved Taarup Forsamlingshus, og efterfølgende bevæger sig gennem den ældre del af Taarup og Borup gennem området “Klosterhuse” og følger delvis den vej, som fik følgende lidet attraktive lokale to navne “Skidenstræde” eller “æ dævls række”. Her passerer man Borup Gamle Skole og et af de tidligere rodzoneanlæg byen tidligere fik etableret, og fortsætter ud til en gammel lokal landingsplads “Kristians Havn” – eller det efterfølgende navn den fik “Christianshavn”. Den sidste halvdel af turen går langs fjorden i skovkanten af bakkerne med charmerende stisyn både langs stien og ud under løvhænget på strandeng og fjord. Man passerer Naturbørnehuset Knudens – skurvogn på kanten mellem skov og mark og når frem til Knudby Landingsplads. herfra følger man Fjordvej op til Virksundvej ( beskrevet i tur 4 ).
Virksundvej følges herefter tilbage til Taarup Forsamlingshus, hvor man undervejs har et særdeles smukt syn ud over Fjorden fra en af “Landskabet lukker sig op” bænkene.
Ved forsamlingshuset kan man eventuelt nyde sin madpakkke og forfriskning i den fine bålhytte som ligger lige ved siden af forsamlingshuset. Den lokale folder beskriver fint de små historier fra området og oplevelser langs turen.

Tur Nr. 6: Fra Virksund Havn til Tanghuset og Bronzealderhøjene og tilbage gennem Sundstrup.
Turkort (incl gpx spor til download)
Folder med info og kort.

Denne tur starter på havnen i Virksund. Bynavnet er sammensat af de to led “virke” og “sund”. På norrønt betyder ordet “virki” blandt andet fæstning, og det at udøve en arbejdsopgave der strækker sig over lang tid og foregår på et bestemt område. Denne forståelse af området som et sund hvorfra der blev foretaget mange arbejdsopgaver, og som også har været et knudepunkt tilbage i tiden er helt tydeligt når man ser den store mængde af fortidsminder fra Stenaldern op gennem Bronzealderen. I nyere tid har man registreret 178 høje i Ulbjerg sogn og 58 i Lynderup sogn. Dog er mange høje sløjfet eller ødelagt over de sidste 200 år. Engang var egnen her et af de steder i hele landet, hvor der var aller flest gravhøje.
At stedet har været et knudepunkt for handel og transport samt et udsøgt sted for fiskeri, ser man også deraf, at man fra år 1459 har historisk dokumentation for transporten over sundet.
Viborg Stiftsmuseum fandt under en udgravning i 2005 en beboelse fra yngre Stenalder i Sundstrup. Hele området har også givet navn til en periode beskrivelse i Danmarks Historie benævnt Ertebøllekulturen, som er en benævnelsen på den kystjægerkultur, der i der fandt sted jægerstenalderens yngste tid (ca. 5.400 f.Kr – ca. 3.900 f.Kr.). Ertebøllekulturen underinddeles i Tidlig Ertebølletid (ca 5.400 f.Kr. – 4.800 f.Kr.), Mellemste Ertebølletid (ca. 4.800 f.Kr. – 4.300 f.Kr.) og Sen Ertebølletid (ca. 4.300 f.Kr. – ca. 3.900 f.Kr.). Ertebøllekulturens livsform falder i klimatisk henseende sammen med atlantisk tid (ca. 7.000 f.Kr. – 3.500 f.Kr.), hvor isens afsmeltning i Skandinavien var afsluttet og vandstanden i havet var ca. 3 m højere end nu, hvorfor en del af de i dag landfaste områder var overskyllet af havet benævnt Littorinahavet. Under denne periode var Virksund en ø i Littorinahavet.
Ertebøllekulturen er opkaldt efter den store skaldynge, også kaldet køkkenmødding, der blev fundet ved Ertebølle lidt nord for Sundstrup.
Men vi skal ikke sejle over sundet vi går over dæmningen, som blev bygget i 1966.
i kan nu se “Tanghuset” og gå over til, og ind i det og se udstillingen om tangproduktionen i området. her kan man desuden overnatte eller nyde medbragt mad.
Efterfølgende kan vi gå op på de to markante Bronzealderhøje, i folkemunde kaldet “Marens Patter” oig nyde den fantastiske udsigt og fornemme landskabet.
Vi går nu herfra til og gennem Sundstrup og kan fornemme de tusinde år hvor den lille by har været et handels- og fiskeri samlingssted. Ved der smalleste sted i fjorden mødtes
handelsfolk, sejlende og gående, og hvor vikingerne sejlede langt ind i fjordene i læ for vind og vejr. I dag Sundstrup den eneste aktive fiskeriby i Viborg Kommune og specielt kendt for
muslingefiskeriet. Turen byder på mange smukke og betagende udsigter, en mængde kulturhistorie og et fantastisk fugleliv, måske endda krydderet med et par nysgerrige sæler.