Ørslevkloster Sø

Vi har i Gåværter fra Taarup/Kvols planlagt en tur Mandag d. 21-02-21 kl. 14
Mødested Google: 56°36’18.1″N 9°15’46.0″E og vil følge stien rundt om søen
( link til Gpx-spor her) nedenfor er der yderlige informationer om området.
Se Skive Kommunes kort her.

Min tur rundt om Ørslevkloster Sø den 9. januar 2021 var kølig og området var temmelig tyst, bortset fra bilernes summen fra landevejen. Der er anlagt en gangsti af træ på en del af ruten, som dog trænger til lidt udbedringer hist og her , hvilket Skive Kommune er blevet bekendtgjort med. Vigtigt lige at være opmærksom på at den del af stien kan være meget glat i fugtigt vejr. Turen er i øvrigt rimelig let, der kommer en lille stigning på søens sydvestlige side og i den nordvestlige ende var området noget sumpet. Der er mange tagrør rundt om søen – og her fik jeg en rigtig fin oplevelse, da der pludselig var mellem 10 og 15 Skægmejser, som fløj rundt og fouragerede i tagrørene, og de var rimelig nemme at komme i nærheden af. En overordentlig smuk og livlig lille fugl – da jeg ikke havde kamera med – vil jeg lige henvise til Naturbasen hvor man kan se billeder og læse mere

Når man ser de tre nærtliggende søer, Ørslevkloster Sø,Torsholm Sø og Nørre Sø ( to sidste er nu afvandet) får man en forståelse af hvordan landskabet omkring Virksund tidligere har set ud, hvilket bliver helt tydelig, når man kigger på et kortudsnit i relief over området. De blå og grønne områder er stort set identiske med det niveau stenalderhavet ( ca. 9000-8000 år før nu) havde på sit højeste. Ørslevkloster sø og de to søer er levn af et tidligere sund, der frem til omkring 800 f. kr. forbandt Hjarbæk Fjord med Lovns Bredning.
På kortet ser man, at Virksund området i stenalderen udgjorde en ø. I dag er området stadig rig på fund fra netop den periode.

Relief som viser “Virksund Ø”

Ørslevkloster Sø er som udgangspunkt fersk efter etableringen af dæmningen ved Virksund, men grundet periodisk kraftig vandstuvning pga. vind og en ulovlig uddybning af afløbet i 2005 med efterfølgende saltvandsindtrængning, har nu gjort søen brak.

Ifølge Naturstyrelsens basisnotat fra 2007, har tilførslen af salt til søen haft en katastrofal effekt på søens plante og dyreliv. Efter en kraftig stigning i saltholdighed er der meget få fisk tilbage i søen, og undervands planterne er stort set forsvundet alle sammen. Dette har også negative konsekvenser for odderen.

Lokale oplyser dog i 2020,at der er mange ferskvandsfisk som en fangstmulighed. Der er arter som brasen, aborre, helt og gedder. Derudover har de konstateret, at der også findes ørreder og skrubber i søen.

Ørslevkloster Sø er en del af Natura 2000 nr. område 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord m.m. og er beskyttet både som EF-habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.

I området omkring Ørslevkloster Sø er der mange fredede oldtidsminder som fx. Rundhøje, Lang- høje, en begravelses lokalitet fra jernalderen og en stenbygget grav fra stenalderen.