Kvols

Kvols er en lille og gammel lands- og havneby, der gennem tiden har været både bondesamfund, fiskersamfund og søfartscentrum, og byens befolkning har primært ernæret sig ved landbrug og fiskeri, og for søfartens vedkommende var der en del Kaagskippere, som havde base her.

Man finder første gang bynavnet i en optegnelse på i et pergament fra den 10. august 1438. Her kan man læse at ”Broon Eric j Hethegardh” tilskøder sin ejendom til ” Niels Ericsøn aff Longhtiin”, hvor følgende fremgår: ” j Nørheddhenes gardh och Korræ j Kolls soghænæ liggendes j Felsherret
Kilde: Diplomatarium Danicum nr. 14380810001

Professor, dr. phil J. Kousgård Sørensen beretter at man i 1683 finder benævnelsen ”KoulsGaard”

Se mere via rullemenuen under Kvols.