“Gåværter”

I Taarup og Kvols området, er vi nogle stykker der er gået sammen om at opstarte gå-grupper i vore områder omkring Hjarbæk Fjord.
Man kan bare møde op og deltage – uden nogen formel tilmelding.
Mødested er angivet med GPS koordinater – klik på dem og se hvor vi mødes.

Der er en fast tur hver tirsdag fra Taarup Forsamlingshus kl. 10.
Normalt mødes man ved Forsamlinsghusets parkering 56°33’04.7″N 9°15’13.4″E

Kontakt: Inge Marie Kristensen: tlf. 51949246, mail: imc@virksundvej.dk

Der vil desuden være en tur én gang om måneden til en bestemt lokalitet i nær området:

Kontakt: Erling Annesen: tlf. 51918454, mail: erlingannesen@gmail.com – se planlagte ture nedenfor.

Januar:
Onsdag d. 27- 01-21 kl. 14 (Udsat)
(Turen udskydes til et senere tidspunkt grundet forlængelse af corona restriktionerne til 7. februar 2021, nyt tidspunkt opdateres senere her på siden)

Mødested: Kærhuset – Google: 56°33’01.0″N 9°14’01.4″Emere info her
Jordbro Engsø:
Før var der landbrugsjord på begge sider af Jordbro Å ved Sdr. Ørum. Det er der egentlig stadig, men nu har vandet naturligt fået lov at løbe ned i de to søer på markerne, og nu er der fugle på vandet og stier langs åen.
Jordbro Engsø er skabt med henblik på at mindske kvælstofudledningen til Hjarbæk Fjord. Søen dækker ca. 115 hektar og er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Viborg Kommune, Skive Kommune, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og ikke mindst de lokale borgere, der frivilligt er gået ind i projektet.

Februar:
Mandag d. 21-02-21 kl. 14
Mødested Google: 56°36’18.1″N 9°15’46.0″Emere info her
Ørslev Kloster Sø:
Stien rundt om Ørslevkloster sø er ca. 3,5 km lang og løber hovedsageligt over lavtliggende engarealer, som i vinterhalvåret kan være våde. I disse perioder anbefales vandtæt fodtøj. Ørslevkloster Sø er en del af et EU-fuglebeskyttelsesområde, som også dækker hele Hjarbæk Fjord. Om vinteren vil man ofte kunne nyde synet af troldænder, hvinænder og andre fugleflokke, som raster i den nordlige ende af søen. Om sommeren ruger blandt andet knopsvaner, blishøns og rørsangere i tagrørene langs søen.

Marts:
OBS!!!: Ændret dato. til Tirsdag d. 13-04-2021 kl. 10. ( oprindeligt Onsdag d. 31-03-2021 kl. 14 )
Mødested Google: 56°31’35.7″N 9°17’58.8″Emere info her
Kvols Hage:
Gåturen fra Kvols Brygge og ud på Kvols Hage giver en fin oplevelse af det gamle, smukke og unikke miljø omkring Bryggen – Ladepladsen Turen ud på Hagen byder på fine udsigter og fjordens varierede landskab og man traver og en fin lille meget ren bæk. Ude på området er der rig lejlighed til at studere fuglelivet og strandengens vegetation, som trives eftersom græsset holdes ned. Yderst på Hagen kan man sætte sig ved bord og bænk og nyde området

April:
Torsdag d. 29-04-21 kl. 14
Mødested Google: 56°37’25.3″N 9°19’02.3″E
Ulbjerg Klint med blomstrende Kobjælde:
I april blomstrer den sjældne “Opretstående Kobjælde” på klinten ved Ulbjerg. Start fra kirken i Ulbjerg og følg rød afmærkning forbi Porshus og ud til Ulbjerg Klint, hvor der er en fantastisk udsigt fra toppen. Kobjælderne står på klinten på den modsatte side af møllebækken, nemlig på Store Klinthøj. For at komme videre derover går man ned og følger stranden (blå og rød afmærkning). Ruten på 6½ km

Maj:
Mandag d. 30-05-21 kl 14
Mødested Google: 56°35’47.4″N 9°13’06.1″E
Ørslev Kloster Park:
Skovområdet omkring klosteret, består af et det kuperet skovterræn omkring klosteret er der anlagt stier, hvor man kan benytte bænke, der er blevet til ved den netop afsluttede rydning af skoven og med skolebørnenes tegnede indgraveringer på de smukke og dekorative bænke, som er kommet ud af det fældede træ. Man kan gå op på høje og tuer, der ligger på fredet grund med vikingegrave og andet arkæologisk som spændende indslag i naturen – og stadig ikke udgravet. Der findes tillige en majstang i skoven. Efter sigende skulle der være spor efter en teglovn i det dengang åbenbart lynggroede terræn syd for klosteret.

Juni:
Onsdag d. 30-06-21
Mødested Google: 56°30’36.6″N 9°11’25.6″E
Birkesø
Birkesø er meget særpræget, og henligger i et naturskønt område i et kuperet terræn.
Søen er en tidligere mose uden til- og afløb, og derfor normalt med friskt og sundt vand. Søens vand er mørkt og godt 5 m. dyb på det dybeste sted. Der findes også en stier rundt om søen og i området. Stierne er ikke vanskeligt at færdes på, men dog ikke egnet for kørestol og gangbesværede. I slutningen af juni mdr. kan der være mulighed for at se blomstrende soldug.

Mødedato og mødested er endnu ikke fastlagt for efteråret 2012. Men turene er bestemt og de vil løbende blive opdateret – se planlagte ture nedenfor.

Juli:
( Alverdens Kunst i Hjarbæk 2021 afholdes fra den 24 Juli til 8 august.):
I Hjarbæk afvikler det lokale kunstudvalg under Hjarbæk Borgerforening hvert år den store kunstudstilling sidst i juli, Alverdens Kunst i haverne.
Her kan man gå igennem de små gader med de idylliske huse og de spændende haver med masser af forskellig kunst. Ikke mindre end 29 kunstnere udstiller i 26 forskellige haver.
Man kan opleve kunst i alle afskygninger; stentøjsler, moler, pottemageri, glaskunst, bronzeskulpturer, pileflet og raku og meget andet.

August:
Skals Enge:
Turen på diget langs Skals Å er en af Viborgegnens nye muligheder for naturoplevelser. Stien giver en helt ny og lettilgængelig mulighed for at komme ind i området, hvor Skals Å løber ud i Hjarbæk Fjord. Naturområdet ved åens udmunding i Hjarbæk Fjord er et resultat af et vådområdeprojekt, som staten afsluttede i 2016. Med det fik man genskabt det naturområde, der forsvandt i 1940’erne.

September:
Tanghuset og Marens Patter:
Tang har været en vigtig indtægtskilde ved Limfjorden. I sin tid blev tangen bjerget, tørret, renset og presset for siden at blive udnyttet til blandt andet madrasser, gødning, tag belægning, foder og fremstilling af stivelse. Det muligt at se et tanghus ved strandbredden i Sundstrup. I tanghuset er der yderligere information om tang produktionen. Lige før Sundstrup, tæt på Tanghuset, ligger Marens Patter – de to gravhøje, som er Sundstrups varetegn. De har gennem tiderne tjent som landkending for skibene på Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord

Oktober:
Straffekolonien og mergelgraven ved Kølsen:
Arret i landskabet efter mergel udgravningen er stadig tydelig den dag i dag. Hvor bakken var, er nu en flad slette med en lille sø og skrænten, der viser hvor udgravningen stoppede. Fangekoloniens forvalters murstenshus er der endnu; men træbarakken er erstattet af andre bygninger.

November og December er endnu ikke fastlagt.

Vi vil derfor opfordre jer til at møde op til en god gå-tur, hyggeligt samvær og en god snak, som vi ofte afslutter med en forfriskning.

Opstart af vor “Gågruppe”, er sket i samarbejde med DGI og Viborg Kommune, med udgangspunkt i projektet “Bevæg dig for livet” på DGI’s webside.
Målsætning for projektet:
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021

Se vores første plakat fra 2019: