Bevæg dig for livet

I Taarup og Kvols området, er vi nogle stykker der er gået sammen om at opstarte gå-grupper i vore områder omkring Hjarbæk Fjord. Der vil dog være faste ture i Taarup og Kvols, som man blot kan møde op til og deltage i – uden nogen formel tilmelding.
Så mød endelig op til en god gå-tur, hyggeligt samvær og en god snak, som vi afslutter med en forfriskning. – Se plan længere nede på siden.
Vi har startet gruppen i samarbejde med DGI og Viborg Kommune.
Du kan læse mere om projektet “Bevæg dig for livet” på DGI’s webside. her står der eksempelvis følgende
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie – en aftale der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 millioner kroner fra 2018-2021

Program