Det folkelige selvstyre – Demokratiet ?

I den senere tid har jeg blandt flere hørt udtrykt og oplevet bekymring for demokratiet, her fremhæves eksempelvis økonomisk ulighed, tech-giganternes magt og indflydelse, debatformen på sociale platforme, og på det sidste risiko for fremmed indblanding i vor demokratiske institutioner og frygt for udviklingen i den globale politik.

Hvis vi ikke skal henfalde til resignation, apati og sløseri med hvad vi bruger vor tid udenfor arbejdet til, eller seniorlivet – bør vi måske lige opdateres på hvad forudsætningen er for at have et demokrati.

Fandt nedenstående i bogen “Mennesket i Centrum – Bidrag til en aktiv kulturpolitik” fra 1953 udgivet af Fremad, hvor hans Hedtoft udtrykker flg.:

“Det folkelige selvstyres inderste idé er, at selvstændige personer i frit samvirke – alle for een og een for alle – bærer ansvaret for helheden. Udfaldet af et sådant samvirke beror da i sidste instans på den enkelte selv. Den enkelte samfundsborgere indsigt, duelighed og vilje til at ofre egennytte for almenvellet er afgørende….
Folkestyre og folkeoplysning kan ikke skildes ad, de er to sider af samme sag. Et sandt folkestyre kan ikke varigt bestå, hvis det ikke fundamenteres på et grundlag af oplyste, ansvarsbevidste og selvstændigt tænkende samfundsborgere.”

På trods af 69 år på bagen, er det stadig en erkendelse vi kan have gavn af. Dog mener jeg, at vi bør begynde revurdere og stille krav til de oplysninger og informationer vi bliver præsenteret for. Ofte er de præget af sensationer og vilkårlighed. Vi mangler i høj grad kontinuitet, alsidighed og nuancer i nyhedsstrømmene – MEN det er os selv, der skal kræve det, hvis vi ønsker at være oplyste, ansvarsbevidste og selvstændigt tænkende samfundsborgere.